Hackpads are smart collaborative documents. .

Jussi Arpalahti

311 days ago
Jaakko K Geodata
Läsnä:
Jaakko Korhonen: Ympäristödata, liikennedata, vesistödata 
Tuukka Hastrup: HSL Reittiopas, Digitransit, OSM, sujuvuusnavigaattori
Markku Huotari: HSL avoimet datat, Reittioppaan lisäksi karttatuotannon uudistaminen, OSM
Eduardo Gonzalez: metsänhoitaja, OSM ja HOT OSM
Jussi Arpalahti: Oskari, paikkatieto, tilastodata, 3D data
 
Ilmoitusasioita
Huomenna punaisen ristin tiloissa HOT-OSM, Punaisen ristin kanssa suunnitelma järjestää kuukausittain.
 
Tuukka H Mitä on jo tehty?
 • Facebookissa kysely ryhmän tehtävien tarpeista, paljon vastauksia
 • HOT-OSM on aktiivinen Suomessa, mapathoneita
 • Merkittäviä geodatan avaajia 
 • Maanmittauslaitos
 • Väestörekisterikeskus (Rakennusten osoitetiedot, avoindata.fi)
 • Ilmatieteen laitos
Jaakko K
 • Tilastokeskuksella paljon geodataa
Tuukka H
 • Liikennevirasto (Digiroad, Digitraffic)
 • Tilastokeskus (PAAVO-postinumeroalueet ja dataa)
 • Kunnat (osa niistä)
 • Liikennevirasto on selvittänyt OSM-yhteistyötä
Jaakko K
 • Trafi ollut kiinnostunut yhteisötyöstä
 • MaaS-operaattorit kiinnostuneita kehittämään sovelluksia
Tuukka H
 • Palveluita
 • 3D-Helsinki
 • Suunnistussimulaattori
Jaakko K
 • Järviwiki +311 mobiili client
 • Sykellä citizen observation projekti
Tuukka H
 • Facebook-ryhmät
 • GIS Velhot, OpenStreetMap Finland, HOTOSM Finland, Finnish Open Data Ecosystem, Kuntien avoin data
 • Joukkoistaminen
 • Pilotteja: Sujuvuusnavigaattori
 • Työkaluja: Mapillary, Open311, Wikidata
 
Jaakko K
 • Varsinaiset asiat
Konkreettisia haastepisteitä
 • Tunnistetut tarpeet
 • Paikkatietoja sisältävän tilastotiedon avoimuuden edistäminen
 • Paikkatietoja sisältävän ympäristötiedon edistäminen
 • Liikennetiedon avoimuuden edistäminen
 • Hallinnon datan siirtäminen OSM:iin
 • Tiedon julkaisu joukkoistusten kautta ja kansalaishavaintoprojekteihin osallistuminen
 • Kansainvälisiin datasetteihin osallistuminen, esim openaddresses.io jne vietiin OSM lisäksi. Seuraavaksi korkeustiilet?
 • Vaalien paikkatieto on taas rikki, voronointiharjoitus taas edessä.
 • Tiedon välittäminen geodata-aiheista ja hyvistä käytännöistä, esim mobiiliappseista, rajapinnoista, jne.
 • Miten julkaistaan valtakunnallisesti OSM-yhteensopivana vaalialueita, korkeuskäyriä, merimerkkejä jne.
 • POI data ja muu kohdetieto
Tuukka H
 • Rahoituksen ja lahjoitusten kanavointi
Jaakko K
 • Koulutuksia, tapahtumia, hackathoneja, ohjeistuksen laatimista
 • Intressit hajaantuneita ja rajattuja
Jussi A
 
Jaakko K Geodata vai muu termi?
 • Geodata
 
Tapahtumaehdotus brunssihack
 1. Äänestysaluedata
 1. Wiki data POI tietojen kerääminen
 1. Omien datasettien julkaiseminen kartalla
 
Päätös: järjestetään Geodata brunch la 4.3.2017 Töölön toimistolla tai ehkä Startup Hub Marian tiloissa Lapinlahdessa
 
 
 

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in