Hackpads are smart collaborative documents. .

Leo Lahti

367 days ago
Unfiled. Edited by Oliver Kalleinen , Leo Lahti 367 days ago
 • please add other organisations/arguments to this list
 
 • especially in arts funding the commercial clause in open licensing is hard to accept for artists, who are afraid that their work is "exploited"
 
POSSIBLE FOUNDATIONS / FUNDING BODIES 
Leo L Leo: I do not know how to add comment so just writing inline: the Aurora database http://www.aurora-tietokanta.fi/ has a very comprehensive list of Finnish foundations and other funders.
 
 
 
Oliver K
 • I could make an English draft, then Finnish speakers should take over
Leo L
 • It should be in Finnish if it is aimed at the Finnish foundations.  This might also have more impact if we get the MoE ATT supporting this.
 
Dear xxx,
on behalf of the Open Knowledge Finland [we can also mention specific work groups such as science and glam ?] I would ....
 
677 days ago
Unfiled. Edited by Konsta Happonen , Heidi Laine , Leo Lahti 677 days ago
Kirjoitetaan OKFFIn avoimen tieteen työryhmän nimissä lyhyt kannanotto liittyen HS:n 7.2. uutisoimaan VTT:ssä (käytännössä) todettuun vilppitapaukseen. Tarjotaan kannanottoa HS:n julkaistavaksi. Tavoitteena saada teksti valmiiksi maanantain 8.2. aikana. 
 
 
Heidi L Avoimuus ehkäisee tutkimusvilppiä
 
Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina 7.2.2016 otsikolla "Huippututkimus johti harhaan" Teknologian tutkimuskeskus VTT:n suojissa tapahtuneesta mahdollisesta tutkimusvilpistä. Tutkinta ollaan aloittamassa uudelleen, mutta jo nyt voi todeta kyseessä olevan yksi suomalaisen tieteen historian merkittävimmistä vilppiepäilyistä. Reaktiot ovat olleet sen mukaisia. Tiedeyhteisön tutkimuseettisen itsesääntelymekanismin toimintakyky on kyseenalaistettu. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kysyi heti jutun julkaisemispäivänä kotisivuillaan, ovatko nykyiset valvontakeinot riittäviä, luvaten tarvittaessa "ripeästi eteneviä" korjausliikkeitä. 
 
Mielestämme on  kyseenalaista lisäisikö sanktioiden koventaminen, sääntelyn tiukentaminen  tai tutkimuseettisen asiamiehen nimittäminen tutkimuksen  nuhteettomuutta. Hedelmällisempää olisi pyrkiä tunnistamaan ja karsimaan tutkimusvilppiin kannustavia sekä vilpin mahdollistavia tekijöitä.
 
Maailmanlaajuista tiedeyhteisöä ovat viime vuosina ravistelleet lukuisat vilppiskandaalit, esimerkkeinä Diederik Stapelin, Haruko Obokatan ja Michael LaCourin tapaukset. Tapauksia yhdistävät tutkimusaineistoon liittyvät epäselvyydet, tiedon pimittämisen kulttuuri sekä sensaatiomaiset tutkimustulokset, joiden turvin vilpistä epäillyt niittivät mainetta ja kunniaa ja saivat urahyötyjä. Uusi selvitys kertoo valmistuessaan tullaanko Matej Orešičin nimi jatkossa liittämään joukon jatkoksi.
 
Avoimuus on luotettavan tieteen kulmakivi. Katsomme, että tutkimusaineistojen ja -menetelmien julkisuus on yksi tehokkaimmista keinoista tieteen itsekorjautuvuuden, vilpin havaitsemisen ja vilpin ehkäisemisen tukemiseksi. Läpinäkyvyys nostaa kynnystä aineistojen muunteluun ja tulosten valikointiin. Institutionaaliseen valvontaan verrattuna avoimuus on joustava ja kustannustehokas keino tieteen laadun ja vaikuttavuuden edistämiseen. Avoin data on vapaasti hyödynnettävissä uusiin tarkoituksiin. 
 
Konsta H Avoimuuden vaatimusten kasvaessa on tärkeää kehittää palkitsemisen tapoja. Nykyinen julkaisukeskeinen palkitsemiskulttuuri ei kannusta aineistojen ja menetelmien avoimeen jakamiseen. 
 
Heidi L Tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia ja säätiöt, ovat avainasemassa avoimen tieteen edistämisessä, sillä ne voivat edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta avoimuutta ja myös palkita siitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanke on askel oikeaan suuntaan tieteen avoimuuden edistämiseksi. 
 
Tieteen autonomian turvaamiseksi on tärkeää, että tutkijayhteisö tarttuu myös itse sitä kohtaaviin haasteisiin. Kannustammekin jokaista tutkijaa pohtimaan, miten avata omaa tutkimustaan tieteen läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 
Open Knowledge Finland ry:n Avoin tiede -työryhmä
 
 
814 days ago
Heidi L Beyond Open Access: Avoimen tieteen työkalut -keskustelu
Kysymys 1. Mitä avoimen tieteen työkaluja käytät
Kysymys 2. Millaisia työkaluja/ominaisuuksia kaipaat?
Kysymys 3. 
 
Mistä puhutaan, kun puhutaan avoimen tieteen työkaluista?
 • Kapea määritelmä: väline, jonka avulla avataan tutkimusta
 • Laaja määritelmä: 
 • Työkalu, jonka avulla tägätä sisältöä, mahdollistaa hakuja
 
Mitä avoimen tieteen työkaluja käytät?
 • Github käytetyin ja vahvistamassa asemiaan edelleen
 • Muita arXiv, blogspot, Wordpress, dropbox, GitHub, Zenodo, Google Drive/Docs, Overleaf (overleaf.com),
 • Viitteiden hallinta: Mendeley (mendeley.com/), Zotero, EndNote (maksullinen, jotkut korkeakoulut tarjoavat?)
 • Menettääkö "NSA-kortti" merkityksensä kun tehdään avointa tiedettä?
Jukka H
 • Twitter, Slideshare, Pearltrees, ... - tuotetun tiedon disseminointiin eri vaiheissa
Heidi L
 • Kvalitatiivisen aineiston analysointiin Atlas.TI, mahdollistaa datan tuomisen esim. SPSSiin, tukee XML-formaattia
 
Zenodo
 • helppo käyttää, antaa DOIn, CERNin ylläpitämä, hyvämaineinen ja luotettava organisaatio, institutionaalinen tuki
 • saa määrittää embargon, mutta sen jälkeen julkista
 
Leo L Data Dryad
 • maksullinen datarepository
 
Toistettava dokumenttien generointi
 • Rmarkdown
 • iPython notebook
 
Heidi L Overleaf
 • Mendeleyn viitteidenhallintaominaisuus integroitavissa
 
Teemu R KYSYMYKSIÄ TAKAPENKISTÄ SaturateApp (yhteisöllinen kvalit. analyysi, en tiedä onko enää käytössä), Wikit, some-kanavat...etc.  - ks. myös http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P755.pdf 
See page 45.
 
 • Planning
 • Teamwork & meetings
 • Writing
 • Software development
 • Publishing and communications
 
Entäs yhteisöllinen/sosiaalinen laadullisen tiedon analyysi? Parempia työkaluja kuin Atlas?
 
Heidi L Kotimaiset palvelut?
 
 • työkalujen sijaan pitäisi pohtia mitä halutaan ratkaista ja saavuttaa ja rakentaa työkalut sen mukaan
 • haaste: yleisen keskustelun synkronointi yksittäiseen keskusteluun
 • W3C
Jukka H
 • Teknisen tiedon jakamisen väline, vrt. 
Heidi L
 • Stack Exchange
 • Authorea (kellään ei kokemuksia)
 
ATT-hankkeen kuvaus tutkimusprosessin kulusta / elementeistä (lisätään linkki myöhemmin)
 • jos käsitetään ajallisesti lineaarisena, niin publication & distribution tulee turhan loppuvaiheessa
 • vertaisarvio keskeisempi osa prosessia, kuin käy ilmi (ajateltu, että osana publication-vaihetta, mutta voisi korostaa omana vaiheenaan)
 • tutkimuksen valmistelu tapahtuu kabineteissa, usein prosessi näkymätön ennen ensimmäistä hakemustekstiä
 • olemassa käytäntö, jossa haetaan rahaa jo tehtyyn tutkimukseen, rahoituksella tehdään uutta tutkimusta, johon haetaan taas rahaa > optimoidaan se, että pystytään toteuttamaan rahoittajalle luvattu, haasteena looppiin pääseminen
Jukka H
 • Impaktin osoittaminen on olennainen osa tutkimusprossia
Heidi L
 • mihin syklin osaan ei ole olemassa työkaluja: keskustelun linkittäminen useisiin teemoihin
 • standardien muuttuminen haaste: DOI, URI, ORCID, W3C, vertaisverkkojen hashtag tunnisteet toimivat ilman keskusorganisaatiota
Jukka H
 • Mikrotyötä voidaan tässä yhteydessä tarkastella sekä tapana tehdä tutkimusta että lähteenä toimintatavoille, joita voisi soveltaa avoimen tieteen puitteissa järjestäytymiseen
Heidi L
 • Kommunikaation helpottamiseen tarvitaan työkaluja, tieto ei ole avointa ellei se ole löydettävissä
 • Avoimen tieteen Stack Exchange / Overflow haussa, edellyttää isoa joukkoa aktiivisia asiantuntijoita, tosin vastaa periaatteiltaan tieteellistä julkaisemista, paperi vain historiallinen formaatti
 
Data sharing -periaatteet:
Discovery
Access
Understanding
Policy
 
ATTn palveluja koskeva kuvaaja
 • ovatko Finto ja Finonto sama asia?
 • IFTTT
 • puuttuu projektinhallintatyökalu
 • käyttöehdot, hinta, paljon työkaluja, jotka hyvä, mutta pieni präntti voi aiheuttaa kylmää hikeä
 • työkalujen pitää olla äärimmäisen helppokäyttöisiä, esim. Avaa-palvelun vaatima neuvottelu hallinnon kanssa on kynnys, ei saa olla käyttöohjeita, on päästävä sisään tekemällä
 • kansainvälinen yhteistyö huomioitava, työkalujen pitää olla kaikille osapuolille saatavilla ja tuttuja
 
CSC:n tai muiden isojen suomalaisten organisaatioiden kannattaa keskittyä tuottamaan palveluja joita ei ole, samalla sallien olemassaolevien palvelujen käyttö
 
Kaupalliset palvelut eivät sovellu pitkäaikaissäilytykseen, käyttöehdot voivat muuttua ydessä yössä, missä data on fyysisesti
 
 
 
 
 
852 days ago
Unfiled. Edited by Heidi Laine , Leo Lahti 852 days ago
Open Knowledge Finland ry ja sen Avoimen tieteen työryhmä hakevat rahoitusta tiedeviestintätyöpajojen sarjan sekä sarjan päättävän avoimen tieteen teemapäivän järjestämiseen. Tutkijoita ja suurta yleisöä yhteen tuovat työpajat järjestetään vuoden 2016 kevään ja alkusyksyn aikana eri puolilla Suomea. Avoimen tieteen teemapäivää vietetään syksyllä 2016 pääkaupunkiseudulla. Teemapäivän huipennus on "Tiedeisku"-kisa (työnimi), jossa palkitaan kiinnostavimman omaa tutkimustaan esittelevän tietoiskun tuottanut tutkija. Kokonaisuuden tavoitteena on luoda kohtaamispaikkoja tutkijoille ja tieteen sidosryhmille, vahvistaa tutkijoiden tiedeviestintätaitoja, tuottaa avointa yleistajuista tietoa tieteestä, vahvistaa avoimen tieteen yhteisöä sekä pitää hauskaa.
 
Open Knowledge Finland (OKFFI) ry. on osa laajaa kansainvälistä Open Knowledge -verkostoa. OKFFIn tavoitteena on edistää avointa yhteiskuntaa, tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon käyttöä. Yhdistys perustettiin vuonna 2012 ja sillä on noin 300 jäsentä. Yhdistyksen toiminta tavoittaa moninkertaisesti virallista jäsenmäärää laajemman joukon. OKFFI on ollut järjestämässä pohjoismaiden suurinta digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailua Apps4Finland'ia, nyttemmin Open Finland Challenge -kisaa, kuusi kertaa. Yhdistyksen vakiintuneisiin yhteistyökumppaneihin lukeutuu niin ministeriöitä, tutkimuslaitoksia kuin yrityksiäkin. 
 
Avoimen tieteen työryhmä on yksi OKFFIn aktiivisimmista temaattisista työryhmistä. Työryhmä on organisaatioltaan verkostomainen avoimesta tieteestä kiinnostuneiden toimijoiden yhteisö. Sen hallinnoimassa Open Science Finland -Facebook-ryhmässä on yli 400 jäsentä. Työryhmä edistää ja ylläpitää keskustelua tieteellisen avoimuuden uusista haasteista ja mahdollisuuksista. Tiedeyhteisön toiminnan avaaminen ja tieteellisen tiedon saavutettavuuden parantaminen suurelle yleisölle sosiaalisen median, koulutusten ja muiden tapahtumien myötä kuuluu ryhmän keskeisiin päämääriin. Avoimen tieteen työryhmä on merkittävä ja tunnustettu avoimen tieteen toimijoiden kansalaisyhteiskunnan tason foorumi, mistä osoituksena ovat mm. edustajat keskeisissä kansallisissa asiantuntijaelimissä (esim. OKM:n Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen strategia- ja asiantuntijaryhmiin, lähiaikoina myös TANKin tutkimusdatahallinnon kansalliskomitea). 
 
Heidi L Hankkeen tausta
 
Avoimen tieteen laaja määrittely tuo myös tieteen sisällöt avaamisen piiriin: ollakseen avointa, tiedon on oltava ymmärrettävää. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan visio vuodelle 2017 on tilanne, jossa " tutkimuksen tulokset liikkuvat sujuvasti koko yhteiskunnassa; tutkijalta ja tutkimusryhmiltä toiselle, tutkimusalojen välillä, innovaatiotoimintaan sekä päättäjille ja kansalaisille." Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta puolestaan tiivisti avoimen tieteen idean vuonna 2013 ilmestyneen tiedeviestinnän toimenpideohjelmansa otsikkoon: tiede kuuluu kaikille! Kyky viestiä erilaisille yleisöille on yksi digitaalisen aikakauden tärkeimmistä tutkijataidoista. Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus luo uudenlaisia mahdollisuuksia myös opetukseen, kansalaistieteeseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
 
Hankkeen kuvaus
 
Leo L Hankkeen pääelementtejä ovat:
 
1) Paikkakuntakohtaiset avoimen tieteen työpajat / päivät
 
Heidi L Kevään ja alkusyksyn 2016 aikana järjestetään eri puolella Suomea avoimen tieteen työpajoja joissa tutkijat ja sidosryhmät pääsevät pohtimaan avoimen tiedon merkitystä ja edistämistä yhteiskunnassa yhdessä tekemisen kautta. Työpajat ovat kaikille avoimia, mutta niiden erityisenä kohderyhmänä ovat tutkijoiden lisäksi lukiolaiset ja perustutkinto-opiskelijat. Tutkijat saavat työpajoista viestintätaitoja, palautetta esityksistä ja uusia näkökulmia tutkimuksensa yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, lukiolaiset ja opiskelijat opin ja kokemusten lisäksi mahdollisuuksien mukaan opintosuorituksia.
 
Tutkijat tuovat työpajoihin oman tutkimusalansa tuntemusta, muut osallistujat omat näkökulmansa tiedon asemaan yhteiskunnassa. Työpajojen osallistujat pohtivat yhdessä miten tutkimusaiheista voisi kertoa ytimekkäästi ja ymmärrettävästi. Ideat toteutetaan päivän aikana käytäntöön viestintäasiantuntijoiden avustuksella. Lopputuotteet, eli "tiedeiskut", laitetaan verkkoon avoimesti saataville ja ne osallistuvat kilpailuun (ks. kohta 2.). Inspiraationa tiedeiskuihin käytetään liike-elämästä tuttuja niin kutsuttuja hissipuheita (englanniksi "sales pitch"). Hissipuheen ideana on löytää monimutkaisistakin ilmiöistä olennainen ydin, joka esitetään napakasti, selkeästi ja kiinnostavasti, tarvittaessa vaikka yhden hissimatkan aikana. 
 
Työpajan yhteyteen on mahdollista rakentaa paikallinen avoimen tieteen päivä erilaisine tapahtumineen (esim. seminaareja, hackathoneja, iltatapahtumia, jne.). Työpajojen ja päivien yksityiskohdat suunnitellaan yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Sisältöyhteistyö muiden toimijoiden, kuten OKM:in Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen kanssa on myös mahdollista. Tapahtumien järjestelyistä on keskusteltu alustavasti Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Kuopion OKFFI-aktiivien kanssa ja lisää paikkakuntia kutsutaan mukaan kun hankkeen toteutus etenee. 
 
Leo L 2) Avoimen tieteen teemapäivä Tiedekeskus Heurekassa.
 
Vuosi huipentuu syksyllä 2016 järjestettävään avoimen tieteen tapahtumapäivään, joka on tutkijoiden ja suuren yleisön kohtaamispaikka.  
 
Heidi L Paikallisten työpajojen tulokset, tiedeiskut, esitellään syksyllä järjestettävässä avoimen tieteen tapahtumapäivässä tiedekeskus Heurekassa. Sidosryhmien, kuten liike-elämän, päätöksentekijöiden, tiedetoimittajien ja opiskelijoiden, edustajista koostuva raati palkitsee parhaat esitykset. Kaikki esitykset jäävät nähtäville verkkoon.
 
Tietoiskuhuipennuksen lisäksi ohjelmaan kuuluu avointa tiedettä yhteiskunnassa käsittelevä avoin seminaari sekä Tiedettä pallolla -hackathon, jossa ideoidaan ja  tuotetaan Heurekan Science on a Sphere -projisointiformaattiin sopivia, avoimeen dataan pohjautuvia datavisualisointeja hyödynnettäväksi näyttelytoiminnassa. Visualisointien tuottamisen lisäksi hackathonin tarkoituksena on kertoa mistä hackathon-toiminnassa on kyse. Halukkaille opetetaan koodaamisen alkeita. Tapahtumapäivään liitetään videoyhteydellä samanaikaisia alueellisia tapahtumia yliopistokampuksilla ympäri Suomen. Tapahtumapäivään voi osallistua Internetissä videointien ja  keskustelutyökalujen avulla, joten se on aidosti valtakunnallinen. Kaikissa ohjelmanumeroissa kiinnitetään erityistä huomiota selkeään ja ytimekkääseen ilmaisuun asiantuntijajargonia välttäen.
 
 
 
948 days ago
Heidi L OKFFI Open Science
Notes 2015-05-13
Open Science working group: http://fi.okfn.org/wg/openscience/
 
Participants:
Joona L Joona Lehtomäki <joona.lehtomaki@gmail.com>
Jukka H Jukka Huhtamäki <jukka.huhtamaki@tut.fi>
Tarmo T Tarmo Toikkanen <tarmo@okf.fi> <tarmo.toikkanen@aalto.fi>
Joona L Daniel Schildt
Asta Manninen
Maija P Maija Paavolainen maija.paavolainen@helsinki.fi.
 
Teemu R (Teemu Ropponen <teemu.ropponen@okf.fi>
 
Heidi L Discussion items:
 
Joona L 1) Working group core mission and practices
 
 • Original purpose of the working group: 1) Provide a network for like-minded people doing research or interested in research and science, and 2) participate in raising awareness and organizing training and education.
 • Important addition: participate in societal and administrative projects (such as ATT)
 • How to increase the active members core of the working group?
 • email-list? 
 • Come back to the idea of spreading posters on campuses
 • show&tell(s)
 • Blog?
 • Arrange competition/challenge for wider audience --> pilot change in researcher meriting
Jukka H
Joona L
 • How about creating best practices for e.g. white and black lists OA publishing (i.e. Beal's list, DOAJ)
 
2) WG's role in open science training/education
 
3) Nordic Open Data Week (NODW)
 
Tarmo T
 • Ke 3.6. science + education
Joona L
 • Aim for the event?
 • What's the connection to other Nordic countries
 • Main aim: get more active member
Tarmo T
 • Open Science Lounge (ent. Cafe) Hub13, 9:00-13:00
 • Computational Social Sciences (Lauri Eloranta, HY)
 • ATT manual workshop (Jessica Parland-von Essen)
 • Mikko Myllykoski, Heureka
 • Nordic Hangout at 13:00. Theme: Open Science / Education ?
Joona L
 • Google hangout?
 • Vision for open science in the Nordic countries --> declaration of some sort? Endorsement?
 • What's the status/challenge for particular components of open science in respective countries? Can we identify bottlenecks in OA, open research data etc.?
 • Open Finland Challenge 2015: ATT challenge should be launched this week
 • Communication/advertising:
 • OKFFI blog
 • Ads to doctoral programmes/grad schools
 • NODW.se needs a separate link for each event
 • Facebook
 
4) Other item
 • 20.5. ATT 
 •  
 
Heidi L Action points:
 
Joona L
 • Perhaps develop light structure for the functioning of the group (regular meetings, etc)
 • MindTrek-conference, any contributions from the working group? Heidi has already submitted a proposal
 • NODW
 • Blog post (Heidi)
 • Links to:
 • nodw.se
 • Own web page
 • Facebook group (Heidi)
 • Open science day / evening party somewhere in the autumn
 
 
 
 

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in