Hackpads are smart collaborative documents. .

Jaakko Korhonen

399 days ago
Unfiled. Edited by Jaakko Korhonen 399 days ago
Open Decisions 2-vaihe
Jaakko K
 • Onko tämän projektin valmisteluun tai osallistumiseen ollut jossain avoin kutsu?
 
311 days ago
Jaakko K Geodata
Läsnä:
Jaakko Korhonen: Ympäristödata, liikennedata, vesistödata 
Tuukka Hastrup: HSL Reittiopas, Digitransit, OSM, sujuvuusnavigaattori
Markku Huotari: HSL avoimet datat, Reittioppaan lisäksi karttatuotannon uudistaminen, OSM
Eduardo Gonzalez: metsänhoitaja, OSM ja HOT OSM
Jussi Arpalahti: Oskari, paikkatieto, tilastodata, 3D data
 
Ilmoitusasioita
Huomenna punaisen ristin tiloissa HOT-OSM, Punaisen ristin kanssa suunnitelma järjestää kuukausittain.
 
Tuukka H Mitä on jo tehty?
 • Facebookissa kysely ryhmän tehtävien tarpeista, paljon vastauksia
 • HOT-OSM on aktiivinen Suomessa, mapathoneita
 • Merkittäviä geodatan avaajia 
 • Maanmittauslaitos
 • Väestörekisterikeskus (Rakennusten osoitetiedot, avoindata.fi)
 • Ilmatieteen laitos
Jaakko K
 • Tilastokeskuksella paljon geodataa
Tuukka H
 • Liikennevirasto (Digiroad, Digitraffic)
 • Tilastokeskus (PAAVO-postinumeroalueet ja dataa)
 • Kunnat (osa niistä)
 • Liikennevirasto on selvittänyt OSM-yhteistyötä
Jaakko K
 • Trafi ollut kiinnostunut yhteisötyöstä
 • MaaS-operaattorit kiinnostuneita kehittämään sovelluksia
Tuukka H
 • Palveluita
 • 3D-Helsinki
 • Suunnistussimulaattori
Jaakko K
 • Järviwiki +311 mobiili client
 • Sykellä citizen observation projekti
Tuukka H
 • Facebook-ryhmät
 • GIS Velhot, OpenStreetMap Finland, HOTOSM Finland, Finnish Open Data Ecosystem, Kuntien avoin data
 • Joukkoistaminen
 • Pilotteja: Sujuvuusnavigaattori
 • Työkaluja: Mapillary, Open311, Wikidata
 
Jaakko K
 • Varsinaiset asiat
Konkreettisia haastepisteitä
 • Tunnistetut tarpeet
 • Paikkatietoja sisältävän tilastotiedon avoimuuden edistäminen
 • Paikkatietoja sisältävän ympäristötiedon edistäminen
 • Liikennetiedon avoimuuden edistäminen
 • Hallinnon datan siirtäminen OSM:iin
 • Tiedon julkaisu joukkoistusten kautta ja kansalaishavaintoprojekteihin osallistuminen
 • Kansainvälisiin datasetteihin osallistuminen, esim openaddresses.io jne vietiin OSM lisäksi. Seuraavaksi korkeustiilet?
 • Vaalien paikkatieto on taas rikki, voronointiharjoitus taas edessä.
 • Tiedon välittäminen geodata-aiheista ja hyvistä käytännöistä, esim mobiiliappseista, rajapinnoista, jne.
 • Miten julkaistaan valtakunnallisesti OSM-yhteensopivana vaalialueita, korkeuskäyriä, merimerkkejä jne.
 • POI data ja muu kohdetieto
Tuukka H
 • Rahoituksen ja lahjoitusten kanavointi
Jaakko K
 • Koulutuksia, tapahtumia, hackathoneja, ohjeistuksen laatimista
 • Intressit hajaantuneita ja rajattuja
Jussi A
 
Jaakko K Geodata vai muu termi?
 • Geodata
 
Tapahtumaehdotus brunssihack
 1. Äänestysaluedata
 1. Wiki data POI tietojen kerääminen
 1. Omien datasettien julkaiseminen kartalla
 
Päätös: järjestetään Geodata brunch la 4.3.2017 Töölön toimistolla tai ehkä Startup Hub Marian tiloissa Lapinlahdessa
 
 
 
330 days ago
Unfiled. Edited by Jaakko Korhonen , Aleksi Knuutila 330 days ago
 
 
 
Olin aiheesta yhteydessä TEM:n vastaavan viranomaisen kanssa, markus.ukkola@tem.fi 
 
antti.kosonen@maanmittauslaitos.fi, panu.muhli@maanmittauslaitos.fi, arvo.kokkonen@maanmittauslaitos.fi
 
 
 
 
Aleksi K Aleksi mailasi Heli Mikkelälle tästä. heli.mikkela@tilastokeskus.fi, 19.1.
Jaakko K
 
kirjaamo@eduskunta.fi
Aleksi K
 • Aleksi mailasi tästä 19.1.
 
hannu.luntiala@vrk.fi
 
 
 • Results for major electoral contests
 • Presidential
 • Municipal
 • Parliamentary
 • Number of registered votes
 • Number of invalid votes
 • Number of spoiled ballots
 • Data available at polling station level
 
 
385 days ago
Unfiled. Edited by Jaakko Korhonen 385 days ago
Yleisesti todettakoon että hallinnollisen taakan vähentämiseksi olisi kaikki syyt harmonisoida niin että käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harmonisointi on olennaista, että voidaan tehokkaasti hyödyntää muilta toimialoilta ja muista maista omaksuttuja teknologioita ja parhaita käytäntöjä. Tämä tukee suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kehittymistä vientikelpoisiksi ja kansainvälisesti kilpailukykyisiksi.
 
Metsävaratiedot tulee julkaista avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189 Uusittu julkisuuslaki ja uusittu tietohallintolaki edellyttää toiminnan olevan julkista ja suositusten mukaista jos ei erityisiä perusteita muuhun ole.
 
 
387 days ago
Unfiled. Edited by llinkola , Liisa Maanavilja , Jaakko Korhonen 387 days ago
 
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2016 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi 
 
 
 
 
 
 
LAUSUNTO (Siivottu versio)
Kiitämme maa- ja metsätalousministeriötä avoimen kuulemisen järjestämisestä asiaan liittyen. 
 
Puollamme (419/2011) 10 §:n 2 momentti ja 12 § kumoamista. Julkl. 24 § kuvaa salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat kuten koealatiedot, joten näihin ei tosiaan ole syytä ottaa tässä laissa kantaa.
 
Muutettaviksi esitettyihin lain 1 §, 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 9 §, 13 a § ja 13 b § sekä lisättäviksi lakin kohtiin 13 c, 13 d, 13e, 13 f ja 13 g § haluamme lausua seuraavasti:
 
Yleisesti todettakoon, että hallinnollisen taakan vähentämiseksi olisi kaikki syyt harmonisoida niin että käytetään olemassa olevaa lainsäädäntöä. Harmonisointi on olennaista, että voidaan tehokkaasti hyödyntää muilta toimialoilta ja muista maista omaksuttuja teknologioita ja parhaita käytäntöjä.
 
1 § Lain soveltamisala
 
Puollamme, että kun henkilötietojen käsittelystä säädetään omalla laillaan, noudatetaan näissä henkilötietolakia. 
 
Korostamme, että Metsävaratiedon ei tule sisältää henkilötietotoja, ja metsäkeskuksen asiakastiedot tulee käsitellä henkilötietolain mukaisessa omassa rekisterissään. 
 
Mitä mainitaan esityksen vaikutuksista, Huomattaisimme että tietojen julkaisu osittain, osana alkuperäisestä teoksesta, tai käyttötarkoitussidonnaisesti ei täytyä avoimen tiedon määritelmää.
 
Metsävaratiedot tulee julkaista avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189
 
 
7 § Tietojen virheettömyys.
 
Puollamme esitystä.
 
8 § Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat. 
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
 
llinkola Julkisen tiedon luovuttamista ja jakamista ei pitäisi millään tavoin rajoittaa käyttötarkoitusten mukaan. Kenen tahansa mitä tarkoitusta varten tahansa tulisi saada julkiseksi luokiteltua tietoa. 
 
Jaakko K Poistaisimme siis kohdan 8§ hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi.
 
9 § Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten
 • Henkilötietol 19 § kuvaa suoramarkkinoinnin ja tietoyhteiskuntakaari 24 luku sähköisen suoramarkkinoinnin.
 
Poistaisimme siis kohdan 9 § hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi.
 
13 a, 13 b, 13 c Tekniseen käyttöyhteyteen liittyvät kohdat
 • Julkl. 16 § kuvaa viranomaisen asiakirjan ja myös siis aineistojen antamistavat. 
 • Ei ole myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaa laissa kantaa siihen, onko luovuttamisen keino tekninen yhteys vai rekisterin lähettäminen.
 
Poistaisimme siis kohdan 13 a, 13 b, 13 c § hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi.
 
Jos jostain syystä näitä kohtia halutaan eritellysti ylläpitää matsätietolaissa, tulisi noudattaa Julkl. 16 § kohtia ja jättää avoimeksi tietojen luovuttaminen muullakin keinolla kuin teknisellä käyttöyhteydellä.
 
Emme myöskään näe miten tietoja voisi luovuttaa vailla käyttöehtojen hyväksymistä ja henkilötietolain mukaisen käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaista suostumusta. Tästä on myös tietotuojavaltuutetun tulkinta siitä että suoramarkkinointia ei saa harrastaa ilman henkilön lupaa, katsoisin että suoramarkkinointi ei siis ole oikeutettu syy kolmannelle osapuolelle myöskään muodostaa metsänomistajista henkilörekisteriä silloin kun näiltä ei ole suostumusta. Tietosuojavaltuutetun mukaan pääsääntö on että henkilötietoja saa luovuttaa suoramarkkinointiin vain rekisteröidyn etukäteen antamalla luvalla. Suostumus viranomaisen rekisteriin ei tulisi olla suostumus joutua yksityisen organisaation rekisteriin. https://tietopyynto.fi/files/foi/1165/lausunto.646.031.12.pdf
 
Lisäksi pyydämme huomioimaan, että jos viranomaisen tietoja luovutetaan maksua vastaan, tulee siitä mainita erikseen laissa.
 
13 d § Ympäristötiedon luovuttaminen
 
Tämän tulisi koskea vain Metsäkeskuksen ylläpitämien järjestelmien asiakastietoja. Metsäkeskuksen järjestelmien rekisteriselosteessa tulisi tällöin mainita henkilötietolain mukaisessa käyttötarkoituksen määrittelyn yhteydessä edelleenluovutuksesta.
 
Esitämme, että tätä ei säädetä laissa, vaan henkilötietolain mukaisissa Metsätietokeskuksen järjestelmien rekisteriselosteissa. 
 
Poistaisimme siis kohdan 13 d § Ympäristötiedon luovuttaminen hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi.
 
Korostamme, että 2003/4/EY ympäristötietodirektiivi  2 artiklan mukainen ympäristötieto on aina metsävaratietoa tai muuta julkl. 5 § mukaista tietoa ja tulisi julkaista henkilötiedoista erillisessä rekisterissä avoimena tietona JHS 189 mukaisesti. Alkuperäisenä teoksena, kokonaisuudessaan, avoimella lisenssillä, ja julkaista avoimeen käyttöön internetissä. http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189
 
Jos jostain syystä osia tästä kohdasta halutaan säilyttää, pyydämme myös huomioimaan että julkl. 24 § 20)  mukaan kuluttajien terveys ja ympäristön terveellisyyden suojaaminen kulkee elinkeinonharjoittajan taloudellisen vahingon edellä.
 
13e, 13 f Kuviomuotoisten metsävaratietojen luovuttamisesta
 • Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 6§ kuvaa omistajatietojen luovuttamisen.
 • Kuviotietojen luonne ja käsittelytapa vastaa kiinteistötietoa, 
 
Emme näe eri syytä mainita tiedon teknisiä muotoja kuten kuvio- tai hilamuotoa laissa.
 
Poistaisimme siis kohdat 13 e, 13 d § kuviotiedon luovuttamisesta hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi.
 
Jatkotoimenpide-esityksemme on että kuviotieto erotetaan metsävaratiedoista ja siirretään kiinteistörekisteriin. Maanomistajien kuviotietojen poistovaatimuksille voidaan antaa karenssiaika joka umpeutuu ennen tietoaineistojen kiinteistörekisteriin siirtoa.
 
13 g §
 
llinkola Puollamme esitystä
 
Jaakko K
 • Lisäksi
 
Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
Lisäksi haluaisimme muistuttaa liittyen kohtaan 15 § Tietojen säilyttäminen ja poistaminen, että julkl. 31 kuvaa salassapidon lakkaamisen ja arkistol. 13 § aineistojen hävittämisen.
 
Esitämme siis, että 15 § Tietojen säilyttäminen ja poistaminen poistetaan hallinnollisen taakan ja turhan sääntelyn vähentämiseksi.
 
Paikkatiedon käsittely
Esitämme myös, että metsätietol. 2 § Määritelmät 1) muutetaan viittaamaan lakiin paikkatietoinfrastruktuurista seuraavalla tavalla: "metsävaratiedolla metsiä sekä niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavia paikkaan sidottuja paikkatietoja;" 
 
Kiinteistötiedon käsittely
Kiinteistöön liittyvään tietoon tai sen käyttämiseen ei enää tarvitse ottaa metsätietolaissa lainkaan kantaa. Kiinteistötietol. säätää kiinteistöjen omistajuutta ja hallintaa koskevista luonnollisiin henkilöihin liittyvistä tiedoista.
...
398 days ago
Jaakko K How to make it easier to join OKFFI?
What is the image of Open Knowledge and how to make it easily approachable for all of the community.
 1. Should be about humans
 1. Some very concrete ideas brought us to community with our ideas
 1. Cryptoparty, Tietopyyntöilta, Open Data Day, festivals
Teemu R
 1. need to make sure events are used to get new members
 1. Uusien ilta - the newbies evening - was good
 
What makes people stay - "how to make it stick"?
 • clear tasks for people
Jaakko K
 • Make everyone know what practices are and how to do them.
 
Teemu R How to be more systematic when new people come in?
 
Oskari L Should there be more active recruiting?
 
Teemu R Certain hours of open doors at the office in addition to the invitation to visit the office anytime
 
Tech vocabulary may not be very incusive. For people coming from different "working" cultures, the practices in the events may not seem very open (intuitive). Maybe partly question of the people's different needs for more or less structure.
 
Oskari L Aproach students from different universities using a "Open data and X"-angle, tell people how open data & knowledge can be beneficial to differents fields. Take open data out of the tech world...though this has already happened to some extent.
 
 
398 days ago
Unfiled. Edited by Raoul Plommer , Teemu Ropponen , Salla Thure , Jaakko Korhonen 398 days ago
Raoul P Retriitti - Recap
 
Teemu R FRIDAY
 • Need a list (3-5) of past successful projects "sellable formats" - with metrics!
Raoul P
 • Mediakit for making a new local group / chapter, using the Estonian introduction package
 • Listing international events, introduced a few in the hackpad
Teemu R
 • todo: add to vuosikello
 • goals for 2017
 • not known?
 • concrete next steps?
 • meeting on international work?
Raoul P
 • making a submission for RightsCon 2017 (Raoul)
 • Creating a presentation package (Raoul, Mika, Jaakko)
 
 
 • next steps
 • Please fill up!
 • Working group -specific calendars
 
Teemu R
 • What in 2017
 • auditing/certification to be looked at 
 • telling the story of entrepreneurial stories
 • immediate next steps
 • decide on our stand
 
 • Communications is vital!
 • both internal and external
Raoul P
 • How to offer small tasks to newbies/volunteers (Trello integration on our website, to have a quick overview of the latest active projects)
Teemu R
 • What in 2017?
 • "200 new members"
 • paving the path to be more approachable
 • immediate next steps
 • Liisi is the jäsensihteeri > team around this
 • meet w/ others interested in this
 
Teemu R
 • What all does avoimuuskasvatus mean
 • What in 2017
 • revive open education group - there are actually a lot of new ideas
Raoul P
 • Making a marketable package for schools to present them the usefulness of open data - great for newbies too!
Teemu R
 • immediate next steps 
 • blog post in the making
 • contact x persons?
 
 
 • better, organized comms to stakeholders
 • next steps (Teemu, Liisi, + NN)
 • reorganize the doc
 • fill in more (e.g. all previous next )
 •  
 
Science session
 • next step (Heidi)
 
Landscape of technologies and societal trends
Salla T
 • mind mapped on paper
 • Education one big topic
 • NEXT STEP:
 • copy the map from the paper into a digital format
 
Salla T
 • community becoming more close knit
 • CONCRETE NEXT STEP newbie treatment improvements that transforms also to activating older members should be designed and taken into action (Saara Suurla was interested, a team for her?)
Raoul P
 • matchmaking old(er) and new people?
 
Salla T
 • where and what we communicate now internally
 • CONRETE NEXT STEP suggestion how to improve
 • "trellofication"= how to make WG's etc. work and tasks more visible and available for community (testing this in communication/website improvements Marko, Ranjit, Lilli, Raoul, Salla -> will report about this later)
Raoul P
 • Listing different tools for particular communication needs and pros and cons of them
 • END RESULT LATER: Making a collective decision on what tools we use for different communication needs
 
Teemu R Working groups (& regional)
 • need to be critical, define projects and WG's and their differences
 •  
 • For 2017
 •  
 • immediate next step
 • define WG's & projects
Raoul P
 • connecting regional members to projects
Teemu R
 • group leaders are facilitators
 
Jaakko K Geodata Working Group
Teemu R A new working group?
Raoul P
 • Collecting links and connections to separate groups and their work
 
 • 2017 actions
 • elections "manifesto"
 • Metsätietolaki
 • + others (use of CC in foundations, Eu copyright, Yle, etc.)
 • next steps
...

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in